Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mer än bara mat"

Skapad 2020-02-17 09:00 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Vi strävar efter att barnen genom måltiden får tillfälle att utveckla sin empati för sina kamrater genom att hjälpa varandra vid bordet. Det är också en betydelsefull stund av lugn och ro då barnen får tillfälle att kommunicera i mindre grupp. Vi vill också fortsätta väcka deras nyfikenhet kring mat och dess smaker. Barnen ska få mer kunskap kring maten och dess process från ett litet frö till matbordet.

Innehåll

Vad

Vi vill utveckla barnens självkänsla och språkutveckling samt öka deras medvetenhet kring mat och dess smaker. Öka deras medvetenhet kring sinnena och sätta ord på deras upplevelser.

Innehåll i verksamheten / aktiviteten

Vad vill vi utveckla hos barnen / i verksamheten

 

Alla barn och pedagoger.

 

 

 

 

Hur

Genom att barnen har bestämda platser vid matborden får de en trygghet som kan öka deras självkänsla o tillit till sina kompisar och den pedagog som under en längre tid sitter vid samma bord. Genom att dela in barnen och pedagogerna i två rum när vi äter får barnen större möjlighet att samtala med varandra och pedagogen och även hjälpa varandra när dom skickar runt maten. Utveckla sin respekt för sina kamrater genom att vänta på sin tur och hjälpa varandra vid matbordet. Alla har vi olika smaker men barnen får i möjligaste mån smaka på all mat och själva bilda sig en uppfattning om hur det smakar. Vi kommer under terminen plantera olika frön för att barnen skall få möjlighet att se processen till matbordet och känna dess smakupplevelse.

 

 

 

Mål.

Vilka läroplansmål tänker vi använda oss av under processen.

Vi vill att måltiden ska bli en stund av fortsatt lärande i språkutveckling, normer och värden samt att öka barnens intresse och nyfikenhet kring matens smaker och matens process till matbordet.

Var

Där måltiderna sker. I dom olika rummen på Vitsippan, på gården och i skogen.

Inne, ute, rum, plats.

När

Alla måltidssituationer på Vitsippan såsom frukost, lunch och mellanmål.

Varför

Vi tycker det är viktigt att vårat tema med kompisböckerna får leva vidare i måltiderna genom att barnen får utveckla sina empatiska  förmågor när dom hjälper varandra att skicka maten till varandra, samarbeta genom att se till att maten räcker till alla vid matbordet. Att dom utvecklar sin respekt till sina kamrater, får möjlighet att berätta saker vid matbordet för sina kompisar och pedagoger. Öka sin medvetenhet till sina sinnen och sätta ord på sina smakupplevelser.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom olika händelser vid måltiden genom att följa upp den på pedagogiska planeringen och vid vissa tillfällen ta kort som vi skickar hem till vårdnadshavarna. Vi kommer även under tidens gång dokumentera måltiden på olika sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: