👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapten Reko

Skapad 2020-02-17 10:04 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sopa eller soppa? Det är något som Kapten Reko frågar oss i första omgången av spelet. I arbetet med Kapten Reko kommer vi att fördjupa oss i hållbar utveckling.

Innehåll

Sopa eller soppa? Det är något som Kapten Reko frågar oss i första omgången av spelet. I arbetet med Kapten Reko kommer vi att fördjupa oss i hållbar utveckling. Vi kommer att få lära oss vad matsvinn innebär samt hur och var man förvarar mat samt hur man märker när mat/dryck blivit gammalt. Vi arbetar i smågrupper och efter varje tillfälle tjänar barnen in 3 pusselbitar som vi sätter ihop när vi är klara. Kapten Reko är indelat i fyra delar och vi undrar hur det blir när vi är färdiga?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18