Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-02-17 10:13 i Tomtebo förskola Flen
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola
Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Följande titlar ingår i materialet: En egen plats, Ett eget namn, Få vård, Lika värde, Säga sitt, Känna trygghet, Lek, vila och fritid, Gå i skola, Äta mat och Barnets bästa.

Innehåll

Tid 

Under 2020

Ansvariga

All personal på Solen

Bakgrund

Barnkonventionen har blivit en lag i Sverige 1/1 2020

På Solen har vi fått en ny liten kompis som är en ankunge . Vi kommer arbeta med att göra barnkonventionen begriplig för barnen genom att vår ankunge får följa med när vi arbetar med de olika målen.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med en bok åt gången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken och arbeta på olika sätt genom vår ankunge.

Ett eget namn:barnen kommer få lämna namn förslag en i taget samt sedan en demokratisk röstning.

Få vård: Vi kommer tillsammans med barnen låta vår ankunge få vård på vår vårdcentral (veterinär)

Känna trygghet: Vår nya kompis kommer få lära sig att känna sig trygg tillsammans med barnen på Solen genom att barnen får turas om att ta hand om och hjälpa hen på olika sätt.

Vi kommer lyssna på barnen och sedan utöka vår planering utefter deras tankar och idéer.

 

 Mål

Vi vill att på ett enkelt och konkret sätt få barnen att förstå betydelsen och innehållet i artiklarna.

 

 DOKUMENTATION

 

Vi kommer även att dokumentera via bilder och teckningar. 

Vi kommer att föra samtal i helgrupp samt i mindre grupper.

Vi kommer att dokumentera genom UNIKUM.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete med detta tema i Maj  och November månad.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: