Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlotte Perriand

Skapad 2020-02-17 11:53 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Konst och kultur
Med hjälp av en dokumentärfilm om formgivaren och arkitekten Charlotte Perriand ska du få fördjupa dig i 1900-talets design, kreativa miljöer och staden som kulturmiljö.

Innehåll

Design bortom gränser - Charlotte Perriand

 

Vad? 

Du kommer att få se en dokumentärfilm och svara på frågor till den.  

Hur?

Varje uppgift utgår från ett avsnitt i filmen och en handfull frågor till det. Du tittar några minuter åt gången och svarar sedan på frågorna. När du är klar med en uppgift lämnar du in den här i Unikum. Om du inte har skrivit tillräckligt blir du ombedd att komplettera. 

Varför?

Följande punkter ur det centrala innehållet för kursen är aktuella:

  • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
  • Samband mellan olika former av samtida kulturuttryck och den tekniska och samhälleliga utvecklingen.
  • Föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer samt staden som kulturmiljö, sett i både ett lokalt och ett internationellt perspektiv.
  • Etiska diskussioner kring konstnärens roll och ansvar i samhället, till exempel när det gäller yttrandefrihet, demokratisk anpassning och konstens eventuella rätt att provocera.

Bedömning

När alla uppgifter är inlämnade och godkända blir det en samlad bedömning utifrån matrisen.

 

Material 

Länk till filmen: https://www.svtplay.se/video/25276543/design-bortom-granser-charlotte-perriand?info=visa

Uppgifter

  • Charlotte Perriand 1

  • Charlotte Perriand 3

  • Charlotte Perriand 2

  • Charlotte Perriand 4

  • Charlotte Perriand 5

  • Charlotte Perriand 6

Matriser

Kos
Charlotte Perriand

betyget E
betyget C
betyget A
samband med samhälle och teknikutveckling
Du för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
Du för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
Du för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
skapande i samhället 
Du diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren.
Du diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren.
Du diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren.
konstnär, kreativitet, staden som kulturmiljö
Dessutom för du enkla resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.
Dessutom för du välgrundade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.
Dessutom för du välgrundade och nyanserade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: