Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling & lärande - Smaragdögat

Skapad 2020-02-17 12:51 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

 Målkriterier

 • Utveckling pågår när barnen använder matematiska termer och begrepp i sin vardag

 • Utveckling pågår när barnen synliggör matematik i sina lekar

 

Planerade insatser

 • Arbeta med matematik i olika projekt i tre olika grupper, där vi också tillåter oss att fördjupa oss i något/några matematiska områden istället för att hinna checka av alla områden.

 • Sträva efter att arbeta transdisciplinärt, där matematiken blir en del av en helhet och inte  något vi jobbar med isolerat.

 • Använda matematiska benämningar och synliggöra matematiken i allt vi gör i vår utbildning.

 

Metodval

 • För att kunna se en utveckling i gruppen kommer vi inleda med att göra tankekartor i varje grupp som vi sedan gör när vi är färdiga, för att kunna jämföra vad som hänt.

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag kan..."

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: