Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens naturtyper

Skapad 2020-02-17 12:54 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Vi kommer bl a lära oss om olika naturtyper samt några djur och växter som lever i någon naturtyp.

Innehåll

Vi kommer jobba med:

 • naturtyper (stad, öppen mark, skog, sötvatten, saltvatten, berg, polarområde och öken)
 • olika växter och djur inom någon naturtyp
 • näringskedja
 • näringsväv
 • kretslopp i naturen
 • mångfald
 • hur människan förändrar naturen
 • varför vissa djur överlever och vissa djur dör ut

Målet är att du ska:

 • kunna berätta om likheter och skillnader mellan de olika naturtyperna
 • känna till något djur och/eller växt som föredrar en någon naturtyp
 • förstå och kunna använda begreppen näringskedja, näringsväv, kretslopp och mångfald
 • kunna förklara varför vissa djur överlever och vissa dör ut
 • kunna förklara hur vi människor påverkar naturen

Detta arbetsområdes fakta kommer till stora delar bygga på de filmer vi ser. I slutet på terminen kommer ett test för att testa elevernas kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: