👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böcker och sagor

Skapad 2020-02-17 13:24 i Robertsholms förskola Hofors
Förskola
Vi kommer att arbeta med böcker och sagor för detta är ett område som intresserar barnen. När vi tittar/läser en bok eller berättar en saga, då öppnas en spännande värld för våra barn. De delar den med oss och med sina kompisar med inlevelse och intresse.

Innehåll

Syfte/Mål:

Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera sina upplevelser och känslor. 

 • Öka sitt ordförråd
 • Se och utveckla sin förståelse för symboler.
 • Genom kommunikation lättare förmedla sina känslor och sin empati.
 • Genom utvecklat språk kunna påverka utbildningen på förskolan och reflektera över denna.

 

Metod:

Använda oss av boken som grund. Utgå från den/de böcker som barnen visat intresse för. Eller hittar böcker som innehåller det som barnen är intresserade av.

 • Vi läser boken, så många gånger som behövs.
 • Utifrån de fakta som finns i boken och vad barnen fångats av arbetar vi vidare.
 • Genom olika uttrycksformer
 • Skapande, konstruktion, kommunikation och lek.
 • Använda olika material samt digitala verktyg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18