👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leka och lära ute- natur & teknik, matematik, språk - Knyttet

Skapad 2020-02-17 13:31 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Leka och lära ute handlar om att få tillägna sig kunskap ute i naturen på ett lustfyllt sätt. Varje vecka går vi ut i skogen med olika syften utifrån ämnena natur- & teknik, matematik och språk.

Innehåll

Syfte: 

Läroplansmålen för planeringen


Avdelningens mål. 

Att få komma ut i skogen är inte bara mysigt och spännande, det främjar även fantasi och motorik. Vi vill genom dessa förmågor tillföra kunskaper inom natur- & teknik, matematik och språk. 

Natur- och teknik: vi kommer följa årstiderna med dess olika stadier. Vi kommer kika lite extra på trädens knoppar och myrstacken. 

Matematik: vi kommer arbeta med materialet ”leka och lära matematik ute” som på ett lekfullt sätt utmanar barnen i sin matematiska utveckling. 

Språkutveckling: vi kommer använda oss utav materialet ”leka och lära språk ute” som på ett lustfyllt sätt utmanar barnen språkligt ute i naturen. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR Hela terminen

HUR Vi går ut i skogen med hela barngruppen förberedda utifrån ämne. Vi pedagoger deltar och är engagerade. 

VAR Vi utgår från strövarängen. 

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18