👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6B kapitel 2: Procent

Skapad 2020-02-17 13:37 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att få arbeta med procent begreppet på olika sätt. Med hjälp av miniräknare, förkortning och förlängning. Hur räknar man ut en procent av 36 kr?

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Du ska kunna förstå procent begreppet. och arbeta och förkorta och förlänga tal i bråkform.

Du ska kunna arbeta med miniräknare vid procentberäkning..

Du ska kunna räkna ut en procent av ett tal.

Du ska kunna räkna ut rabatter och prishöjningar.

Du ska kunna räkna ut ett pris när du känner till förändringsprocenten

 

 

Tidsplan

Vecka 11-16

Centrala begrepp

Procent, förkorta, förlänga, prishöjning, prissänkning

Arbetssätt

Matematikboken 6B kapitel 2

Laborativa övningar

Problemlösning i par/grupp

Filmer

 

Bedömning

Du bedöms löpande under lektioner, samt oförberedda prov och ett slutligt prov på hela kapitlet.

 

Uppgifter

 • Matematik procent

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Lärandematris för området bråk, procent och proportionalitet

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Problemlösning
 • Ma  E 6
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll kan tolka resultatet och dra en relevant slutsats
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå svårare muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll kan tolka resultatet och dra relevanta slutsatser Kan formulera egna matematiska problem av liknande karaktär
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå svårare muntlig och skriftlig information med svårare matematiskt innehåll i flera led kan tolka resultatet och dra en relevanta slutsatser Kan formulera egna matematiska problem av svårare karaktär
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande
välfungerande
Begrepp
 • Ma  E 6
kan känna igen situationer som handlar om proportionella samband (tex pris per kg) kan förklara vad bråk i sin enklaste form är och kan med hjälp av för området rätt begrepp förklara att att olika bråk kan beteckna samma tal ( tex att 1/2 = 4/8) kan förklara att tal i bråkform kan skrivas på olika sätt (tex 5/3 = 1 2/3 )
kan känna igen situationer som handlar om proportionella samband och kan använda dem för att räkna ut kilopriset. (tex pris per kg) kan förklara vad bråk i sin enklaste form är och kan med hjälp av för området rätt begrepp förklara att att olika bråk kan beteckna samma tal ( tex att 1/2 = 4/8) kan förklara att tal i bråkform kan skrivas på olika sätt (tex 5/3 = 1 2/3 )
kan känna igen situationer som handlar om proportionella samband och kan använda dem för att räkna ut kilopriset. (tex pris per kg) Kan tolka tolka grafer och förklara vad de visar kan förklara vad bråk i sin enklaste form är och kan med hjälp av för området rätt begrepp förklara att att olika bråk kan beteckna samma tal ( tex att 1/2 = 4/8) kan förklara att tal i bråkform kan skrivas på olika sätt (tex 5/3 = 1 2/3 )
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Metod
 • Ma  E 6
kan använda proportionella samband för att räkna ut pris efter vikt - tex 2 hg godis kostar 16 kronor, vad kostar då 3 hg? kan addera och subtrahera tal i bråkform kan utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer till exempel vid prishöjning och prissänkning kan räkna med procent -tex att 30 % av 800 kr är 240 kronor.
kan använda proportionella samband för att räkna ut pris efter vikt - tex om 3 hg godis kostar 24 kronor vad kostar då 2,5 hg? kan addera och subtrahera tal i bråkform där den ena termen är ett heltal kan utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer till exempel vid upprepad prishöjning och/eller prissänkning kan räkna med procent -tex att 27% av 60 kronor är 162 kronor kan utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer till exempel vid prishöjning och prissänkning
kan använda proportionella samband för att räkna ut pris efter vikt - tex om 3 hg godis kostar 24 kronor vad kostar då 2,5 hg? kan addera och subtrahera tal i bråkform där nämnarna är olika kan utföra beräkningar i flera led med procent i vardagliga situationer till exempel vid upprepad prishöjning och/eller prissänkning kan lösa uppgifter där både procent och bråk finns angivna kan utföra beräkningar med procent i vardagliga situationer till exempel vid prishöjning och prissänkning
tillfredsställande resultat
gott resultat
mycket gott resultat
Kommunikation och resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
kan redovisa kunskaper om bråk, procent och proportionalitet på olika sätt tex med bilder, ord eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa kan föra resonemang om rimligheten i sitt svar ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om bråk, procent och proportionalitet
kan redovisa kunskaper om bråk, procent och proportionalitet på olika sätt tex med bilder, ord eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa kan föra resonemang om rimligheten i sitt svar ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om bråk, procent och proportionalitet
kan redovisa kunskaper om bråk, procent och proportionalitet på olika sätt tex med bilder, ord eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa kan föra resonemang om rimligheten i sitt svar ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om bråk, procent och proportionalitet kan dra slutsatser och se samband och ge exempel på det i sin vardag
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt
för resonemangen framåt samt fördjupar dem