Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barns rätt till hälso- och sjukvård, 5-6- åringar.

Skapad 2020-02-17 14:05 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Enligt barnkonventionen har alla barn till hälso- och sjukvård. Varje land ska hjälpa och stödja föräldrarna att kunna ta hand om sina barn på ett bra sätt, t.ex. sprutor som hjälper mot sjukdomar.

Innehåll

Nuläge:

 5- 6- års gruppen på avdelning Grön och Rosa.

Vi fortsätter med temat hälsa.

Enligt Barnkonventionen, art 3 och 24 som handlar om barnets bästa, barn har rätt till hälso- och sjukvård . Eftersom barnkonventionen har blivit en lag är vi som pedagoger delaktiga i att uppfylla och förverkliga barns rättigheter.

Barnen visar intresse för sjukdomar, att leka doktor, pratar om att de har tagit spruta, visar märke. De berättar hur de mår och att de ibland har fått medicin eller har varit hos doktorn.

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Konkretisering av målen:

Barnen ska veta att de har rätt till hälso-  och sjukvård.

De ska veta att man kan få sprutor som hjälper mot sjukdomar, vaccin.

De ska känna till att föräldrarna har rätt till att vara lediga från jobbet ibland och vara med sina barn.

 

Metod:

Vi tänker ta reda på hur mycket barnen känner till om sin rätt till hälso- och sjukvård genom att

ställa frågor till dem, se filmen "Få vård" ur Polyglutt, se olika avsnitt av Evas vinterplåster såsom "Barnsjukdomar" mfl, läsa "Alla barns rätt". Visa planschen i hallen så att de kan visa sina föräldrar. Visa broschyren "När ditt barn blir sjukt" och berättar att föräldrarna får hem den vid inskolning, finns på olika språk.

Frågor:

När ska man gå till doktorn?

När ska man besöka sjukhuset?

När ska man stanna hemma om man är sjuk? Samtala om föräldrars rätt att vara lediga från jobb eller skola och vara hemma med sina barn.

När får man sprutor mot sjukdomar? Mot vilka sjukdomar? Samtala om barnens erfarenheter kring detta.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: