Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kullerbyttornas uppföljningsperiod 1. Projektbeskrivning

Skapad 2020-02-17 14:32 i 123191 Förskolan Timmermansgården Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen.

Innehåll

Formulera er Projektbeskrivning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.  

Projektfråga: Hur går ett förvandlingsarbete till?

                                                                                                        

I syfte att fortsätta med det praktiska arbete kring barnens projektuppdrag:

Vi kommer att följa Bergsgruvans förändring, från rivning till uppbyggnad av det nya.

För att erbjuda barnen en möjlighet att skapa en relation till platsen Bergsgruvan, för att skapa en HÅLLBAR FRAMTID- utforska en plats på Södermalm.

Bergsgruvan är ett viktigt utflyktsmål för oss på Kullerbyttan, därav tänker i att förvandlingen kommer att intressera barnen. Bergsgruvan är en plats som har varit ganska nedgången och det blir intressant att se hur en förvandling får till.Vi får lära oss nya ord och begrepp kring markanläggning och olika maskiner som används och deras funktion i förvandlingsarbetet.

 

 

 

VAD: (Innehåll)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? Ja
 • Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan? Ja

 

VARFÖR? (Syfte)

Besvarar beskrivningen frågan om:

 • Varför – Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför?
 • Vad säger styrdokumenten?

 

HUR? (Tillvägagångssätt)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

 • Hur - Ska en dag-/veckostruktur för barnen organiseras? Vi kommer att gå till Bergsgruvan 1 gång/vecka för att ge barnen möjlighet att följa förändringsarbetet. 
 • Hur ska den pedagogiska miljön berika barnens arbete? Genom att besöka platsen så erbjuder vi barnen en möjlighet att samtala om det förvandlingsarbete vi ser. Hur det går till. Vad som hänt sen sist, återberätta. 
 • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor barn och vårdnadshavare. Vi dokumenterar med bilder, för att visuellt kunna visa förvandlingen från när vi uppmärksammade den första gången till färdig lekplats.
 • Vilka förkunskaper finns hos barnen? Hur det såg ut innan förvandlingen startade.

VEM?

Besvarar beskrivningen frågan om:

 • Vem – Vilka är det som ska delta? Vilka förkunskaper finns? Vem dokumenterar?  Barngruppen Kullerbyttorna samt pedagoger. Pedagogerna dokumenterar för att senare kunna visa barnen visuellt på förvandlingen.

 

När ni formulerar en projektfråga ta stöd av följande punkter:

 • På vilket sätt utgår projektfrågan från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?
  Det började med att vi besökte Bergsgruvan utifrån en av projektbilderna vi fått in efter sommaren. När vi kom dit såg vi att det pågick ett rivningsarbete. Barnen visade intresse och oro kring vad som skulle hända med den älg som stått på den tidigare lekplatsen. Älgen har flyttat runt på olika ställen och då har de använt grävskopan och sling för att flytta runt den. Det ledde till att vi pratade om grävskopan: larvfötter för stabilitet, lyftarm för grävning, lyft och för att svänga. Sling, hur fäster de slingen i grävskopans arm och hur fäster de slingen runt älgen osv. Vi kunde upptäcka ett intresse hos barnen kring de maskiner som deltog i förvandlingen. 

 

 • Är frågan undersökningsbar? Ja
 • Är frågan möjlig att följa upp och besvara vid projektet slut? Ja
 • Vilka förkunskaper har barnen om ämnet/frågeställningen?
 • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen? Vi behöver läsa på kring entreprenad maskiner och deras funktion. 
 • Vilket förändrat kunnande/lärande tror ni att barnen kommer att erövra? Vi kommer att erbjuda en mer grundläggande kunskap kring entreprenad maskiner. 
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar?      

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog: 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: