👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur stavas det?

Skapad 2020-02-17 14:43 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Hur stavas det egentligen? Nu är skriftkoden knäckt och vi börjar se att alla ord inte stavas som de låter. Vi har upptäckt att det finns en massa ord som har ljud som inte finns i alfabetet. Det måste undersökas! Under våren gör vi upptäcktsfärder och övar olika stavningar och lär oss att använda de stora skiljetecknen på rätt sätt.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 

 •  stava vanligt förekommande ord. 
 •  använda de stora skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken. 

 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 

 • använda dig av vokalljuden vid dubbelteckning. 
 • använda dig av hårda och mjuka vokaler vid stavning av J-ljudet.
 • använda dig av de olika skiljetecknen i egen text
 • känna till de tre olika stavningarna för ng-ljudet. 
 • använda dig av vokalljudet vid stavning av e eller ä.  

 

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 

 • vokaler
 • konsonanter
 • långa vokaler
 • korta vokaler
 • hårda vokaler
 • mjuka vokaler

 

Så här kommer vi att arbeta: 

 

Vi kommer att:

 

 • Titta på "Livet i bokstavslandet"
 • Undersöka olika strategier för olika stavningsregler tillsammans.
 • Parvis öva och lära tillsammans.
 • Vi kommer att arbeta med kooperativt arbetssätt så att vi lär av varandra.  

 

Du kommer att:

 

 • Öva i par och grupper med olika undersökande uppgifter.
 • Öva själv i arbetshäfte.
 • Öva när du skriver egna texter i bl a Djurboken. 
 • Öva när du gör detektivuppdraget vid din läsning. 

 

 

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 

 • kooperativa arbetssätt där du får ett stort talutrymme. 

 

Du kommer du få visa din kunskap genom:

 

Formativ bedömning

 

 • Observationer och återkopplande samtal. 
 • bearbetning av egna texter efter egen bedömning och kamratbedömning. 
 • Självskattning och Utvärdering

 

Summativ bedömning

 

 • Diagnoser 
 • Egna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3