👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering

Skapad 2020-02-17 14:52 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Samhällskunskap
1. Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. 2. De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 3. Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. 4. Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.

Innehåll

Detta är vad som är kvar av kursen, i del ett tittar vi på hur framförallt EU fungerar, rent teoretiskt men också vilka olika partigrupper de svenska partierna ingår i. Kapitel 12 i boken.

I del två är det framförallt vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de genomförs i respektive länder. Kapitel12 + internet (landguiden)

Del tre handlar om rättigheter och skyldigheter inom arbetsmarknaden styrs, vilka aktörer som företräder oss och vilka lagar man måste följa. Den delen brukar jag lägga nära sommaren då ni eventuellt ska ut på sommarjobb. Kapitel 6 sid183-196

Del fyra gäller egentligen presentationsformer, hur vi ska presentera våra resultat. rapporter har vi ju nu gått igenom med både uppsats (konspirationsteorier) och PM (ekonomiska tänkare). Förutom ett vanligt prov kan vi alltså ha en debatt där man får argumentera muntligt för sin ståndpunkt och även skriva insändare, där vill jag samarbeta med svensklärare.

Till hjälp har ni analysmodell2, (finns under filer i Teams) använd den för att täcka in de olika betygsnivåerna. Även om det är ett skriftligt prov ska ni försöka täcka in dessa orsaksområden, lösningar samt konsekvens. Beskriver man mänskliga rättigheter till exempel når man E, kan man se lösningar hamnar man närmare ett C och kan man förutse konsekvenser av det man svarar så kan man nå A.