👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbastark och Barbalala

Skapad 2020-02-17 15:09 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Under några veckor arbetar vi med Barbastark (rörelse) och Barbalala (musik och dans).

Innehåll

Under sex veckor arbetar vi med Barbastark och Barbalala


Barbastark är väldigt stark och gillar att röra på sig. Barbalala älskar musik.

Våra mål under denna period är:

* Att barnen ska få öva på olika rörelser ex. hålla balansen, hoppa på ett och två ben och att åla. Detta gör vi genom hinderbana, olika lekar med mycket rörelser och Mini-Röris bl.a. Vi pratar även om varför hygien och vila är viktigt för att vi ska må bra. Hur kan man hindra smittspridning?

* Att öka intresset för sång och musik genom att sjunga mer tillsammans och även att testa "Eggs", för att lyssna på olika rytmer, hårt och mjukt mm. Barnen får även höra en större variation av ord i samband med sångerna.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18