Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK/DEMOKRATI V 6 - 9 2020

Skapad 2020-02-17 15:11 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Språk/Demokrati: Att ställa fråga, att skriva sin egen dokumentation, olika begrepp, läser böcker, kompisordspusslet. Nyfikenhetsfråga: När och vad får barnen bestämma? Vad innebär ordet demokrati?

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Intresse/kunskap för läs- och skriftspråket och att visa hänsyn till varandra.

Förståelse för vad demokrati innebär.

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper

Bornholm: Vem är Dim? Mästerskräddare och Guldlock. Vi samtalar och läser de olika böckerna, barnen berättar sagorna.

Blue bot och Bee bot: använda oss av en saga på golvet.

Bokstavslandet alla barn ser ett avsnitt per vecka

Matte/språklek en gång i veckan/barn, vi bygger ord från bokstavslandet veckan innan.

Normer och värden Barnkonvention/värdegrund: vi läser Barnets bästa och jobbar med pusselbiten ”visa varandra hänsyn”

Jämställdhet alla är med på alla aktiviteter. Alla är inkluderade i en grupp. Städkort - vi städar tillsammans.

Spela teater som visar olika händelser i gruppen.

 

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

 Diskussioner och reflektioner hela dagarna och vid alla situationer.

Kompispusslet kommer från barnen, deras egna ord. 

Egna val som punkt på dagsschemat.

Allas ansvar 

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?
Dokumentations och utvärderingsmetoder.

Bilder, filmer, dokument 1,2,3

________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: