Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsteknik på Äventyret

Skapad 2020-02-17 15:14 i 183501 Förskolan Äventyret Stockholm Farsta
Förskola
I vårt projektarbete kommer barnen få ta på sina teknikglasögon och tillsammans med oss pedagoger möta och upptäcka teknik och tekniska lösningar i vardagen. Vi utforskar olika tekniker och sätter ord på dessa.

Innehåll

Projektfråga:

Vad har barnen själva för erfarenhet av teknik och hur kan vi uppmärksamma den?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

 

 

 Projektbeskrivning

Vi på förskolan Äventyret kommer ha en gemensam projektfråga att utgå ifrån i vårt projektarbete teknik i vardagen. Utifrån barnens erfarenheter av teknik vill vi utmana barnen att  utforska den teknik som finns omkring oss i vardagen. Från barnens utforskande av enkel teknik och tekniska lösningar som t ex kardborreband på skon till att undersöka olika tekniska begrepp och lösningar genom att bygga och konstruera. 

Vi vill att barnen ska få lära sig att vara självständiga och lita på sin egen förmåga, förståelse för hur teknik underlättar deras vardag och hur enkla tekniska lösningar fungerar i praktiken.

Då teknik är en stor del av barnens vardag vill vi lyfta fram den och göra den synlig för barnen. Att lyssna in och ta tillvara barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärksamma på att de kan bidra till varandras lärande. Vi vill att barnen ska få kunskap om olika begrepp som kan användas för att beskriva teknik i vardagen.

Vi arbetar i mindre projektgrupper där vi ger barnen möjlighet att utforska enkel vardagsteknik genom att prova olika konstruktioner och tekniker och benämna dem med relevanta tekniska termer. Pedagogerna förhåller sig nyfikna på det barnen berättar, deras tankar och teorier, fantasier och vad de visar intresse för och hur det kan relateras till teknik. Vi dokumenterar genom att anteckna och tar bilder på barnens teknikutforskande och fördjupar oss i ämnet tillsammans med barnen. Sedan reflekterar vi i våra arbetslag och tillsammans med barnen fördjupar vi oss i ämnet och ger varandra tips och idéer hur vi kan arbeta vidare i projektet. Vi låter projektet vara levande i vardagen genom att det pågår hela tiden och på hela förskolan.
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: