👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring 7a

Skapad 2020-02-17 19:03 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 7 Matematik
Du kommer att möta koordinatsystem, proportionalitet, räkna med tid, räkna med hastighet samt procent.

Innehåll

Planering i matematik 7a
Samband och förändring kap 4

Detta ska du bli bättre på (Förmågor du kommer utveckla)

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Vad kommer att bedömas? (Bedömning)

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Hur kommer vi att jobba? (Arbetssätt)

·       Vi kommer att ha genomgångar (lärarledda och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·       Vi kommer att använda oss av digitala sidor så som elevspel.se, socrative, matteboken.se, studi.se

Så här kommer bedömningarna att gå till. (Bedömningsunderlag)

1.     Skriftliga prov

2.    Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Detta handlar lektionerna om (Centralt innehåll)

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 

Begrepp

Koordinatsystem, x-axlar och y-axlar, origo, graf, proportionell, medelhastighet, andel, förkortning, enklaste form, förlängning, del, det hela, decimalform, procentform

 

Veckoplanering (med reservation för förändringar)

 

v. 

Måndag 60 min 

Onsdag 50 min 

Torsdag 60 min 

Fredag 50 min

Läxor

 8

Genomgång koordinatsystem

 

Övning: Sänka skepp

 

 (Studi.se)

Genomgång Proportionalitet med våg +  centikuber

Uppg 5 gemensamt

 

Räkna s. 168-170

 

Räkna s. 168-170

 

(Studi.se)

 

Livskunskap

Film: 4.1

Genomgång tabell s. 171

Gruppuppgift s. 172

Räkna s. 173-175

 Räkna s. 173-175

Film: Kalkyl SVT (ur.se)

Genomgång SVT

Räkna s. 178-181

 

Aktivitet

 

Räkna s. 178-181

 

Film: 4.2 och 4.3

10 

 Genomgång Andel i bråk

Räkna s. 184-186

 

Räkna s. 184-186

Tabell: bråk, decimal, procent

Memory

Räkna s. 189-191

Räkna s. 189-191

Film: 4.4 och

4.5

11

 Studiedag

 Hur många procent?

 

Räkna s. 194-196

 Räkna s. 194-196

 

 

 Räkna s. 194-196

Film: 4.6

12

Hur stor är delen?

Räkna s. 199-201

 

Räkna s. 199-201

 

Räkna s. 199-201

 

Blandade uppgifter

s. 202-206

Film: 4.7

 

 

 

 

 

 

13

Blandade uppgifter

s. 202-206

 

 

Repetition /Resonemang s. 215

Prov kap 4 del 1

 Prov kap 4 del 2

 

14

Programmering

Programmering

Genomgång av prov

 

 

 

Matriser

Ma
Samband och förändring åk 7

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.