👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vinklar och geometriska former åk 3

Skapad 2020-02-17 19:15 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Vi ska lära oss om räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Vi kommer också arbeta med två- och tredimensionella geometriska former.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- känna igen punkt, linje och vinkel
- beskriva och rita räta, spetsiga och trubbiga vinklar
- beskriva och rita tvådimensionella former
- beskriva och rita tredimensionella former

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp(EPA)
- praktiska och digitala övningar där du får pröva och öva
- diskutera och lösa uppgifter i Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
- förstå och rita vinklar
- hitta vinklar i olika geometriska former
- se samband mellan antal vinklar, sidor och hörn i en form
- rita former och beskriva antal sidor, hörn och vinklar
- förstå vad rät, spetsig och trubbig vinkel är
- kunna jämföra och rita räta, spetsiga och trubbiga vinklar
- kunna namnge och beskriva tvådimensionella och tredimensionella geometriska former
- kunna skapa och rita tvådimensionella och tredimensionella geometriska former

Hur ska du visa att du lärt dig?
- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter, kunskapsloggen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
    Ma   3
  • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
    Ma   3