Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-02-17 19:26 i Västertorpsskolan Stockholm Grundskolor
Vad är vatten, var finns vatten, varför behöver vi vatten? Vattnets olika former fast, flytande och gas.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vatten, årskurs 1

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang.
 • Utveckla förståelse för naturvetenskapliga arbetsmetoder.
 • Utveckla din förmåga att ställa hypoteser och söka svar på frågor genom olika typer av undersökningar och experiment.

 

Centralt innehåll

 • Vattnets olika former fast, flytande och gas.
 • Enkla natutvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och presentationer.
 • Göra olika experiment samt dokumentation av dessa. Att ställa hypoteser.
 • Läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Titta på filmer om vatten.
 • Eleverna arbetar enskilt och i grupp

Detta kommer att bedömas:

 •  Din förmåga att följa en instruktion.
 •  Din förmåga att  resonera kring det vi gör, samt användandet av begrepp.

 

Så här får du visa dina kunskaper:


- Skriftligt
- Muntlig redovisning enskilt/i grupp


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse av temat
Du har lärt dig fakta och några begrepp. Du kan förklara om dessa för andra med viss hjälp.
Du har lärt dig fakta och flera begrepp och ser sammanhang. Du kan också berätta om dessa för andra.
Du visar god förståelse och använder dig av fakta och begrepp. Du kan se och förklara samband så att de blir tydliga för andra.
Vattnets tre former
Du kan namnge vattnets tre former.
Du kan berätta om vattnets tre former med hjälp av bilder.
Du visar god förståelse om vattnets tre former och kan berätta något om övergången mellan dem.
Dokumentation
Du kan dokumentera ett experiment och ställa en hypotes.
Du kan dokumentera ett experiment och du använder dig av några begrepp i din dokumentation. Du kan ställa en hypotes.
Du kan dokumentera ett experiment och använder dig av flera begrepp i din dokumentation. Du kan ställa en hypotes och du gör en reflektion över varför resultat blir som det blir.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: