Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2020-02-17 19:28 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 8 Matematik
Du kommer att jobba med att teckna och förenkla uttryck, mönster samt teckna och lösa ekvationer.

Innehåll

Planering i matematik åk 8
Algebra kap 4

Detta ska du bli bättre på (Förmågor du kommer utveckla)

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Vad kommer att bedömas? (Bedömning)

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Hur kommer vi att jobba? (Arbetssätt)

·       Vi kommer att ha genomgångar (lärarledda och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·       Vi kommer att använda oss av digitala sidor så som elevspel.se, socrative, matteboken.se, studi.se

Så här kommer bedömningarna att gå till. (Bedömningsunderlag)

1.     Skriftliga prov

2.    Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Detta handlar lektionerna om (Centralt innehåll)

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

Metoder för problemlösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

Begrepp
algebraiska uttryck, variabel, mönster, differens, förenkling, parentes, potens, bas, exponent, ekvation, balansmetoden, obekant tal, vänster och höger led.

 

Veckoplanering
(med reservation för förändringar) De gula fälten betyder distansundervisning

 

v. 

Måndag 60 min

Tisdag 60 min

Onsdag 50 min

Torsdag 50 min

Ev läxa

8

Intro Algebra med Socrative Kan du det här? + 2st  studifilmer

med quiz

A-blad åk 7

 

Film 4.1 (10 min)

gemensamt

 

Räkna s.162-164

Räkna s.162-164

Räkna s.162-164

 

9

Genomgång Mönster

Gemensamma uppgifter

Arbetsblad

 

Räkna s. 168-170

Räkna s. 168-170

 

Rep Förenkling

Genomgång

Förenkla Uttryck m parentes

Arbetsblad

 

 

10

K-dag

Räkna s. 174-176

 

Räkna s. 174-176

Anne-Sofie

 Genomgång

Multi av parentes

Arbetsblad

 

 

11

Räkna 179-182

Räkna 179-182

Genomgång med potenser

Arbetsblad

 

Räkna s. 184-186

Film 4.5+ 4.4

12

Prao

Prao

Prao

Prao

 

 

13

Lov

Lov

Lov

Lov

 

 

14

Lov

Ekvationer

(Ekvationer med parenteser)

Räkna s. 190-192

Räkna s. 195-197

 

Räkna s. 190-192

Räkna s. 195-197

Film 4.6 + 4.7

15

Aktivitet: Först i mål

 Problemlösning med ekvationer

Räkna s 200-202

 

Räkna s 200-202

 

Film 4.8

 

16

Rep

Prov del 1 kap 4

Rep

Prov del 2 kap 4

 

 

 

 

Matriser

Ma
Algebra åk 8

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: