Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt-20

Skapad 2020-02-17 21:57 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att fördjupa oss i engelska språket genom att träna på vår läsförståelse, skriva mera och utforska grammatiken även i engelskan.

Innehåll

Efter att ha arbetat med The Game och arbetshäftet till den har ni fått en förståelse för talad engelska men behöver träna på att skriva och läsa vilket vi kommer arbeta med nu under våren. 

Vad vi ska lära oss och varför?  
Vi ska lära oss att förstå och tolka innehållet i olika slags texter för att förstå och ta till oss enkla instruktioner och beskrivningar.
Vi ska också lära oss att formulera oss och kommunicera i skrift för att kunna skriva enkla presentationer, meddelanden och beskrivningar.

Hur ska vi lära oss detta?  
Vi kommer att arbeta med ett arbetshäfte i Engelskan som innehåller både skrivuppgifter och texter för läsförståelse.

Vad som kommer att bedömas:  
Bedömning sker som en naturlig del av arbetat. Lärare observerar t.ex. hur eleven redogör för fakta som gåtts igenom i arbetshäftet samt under genomgångar. Lärare följer också hur väl eleven kan följa instruktionerna i arbetshäftet.

Hur du får visa vad du kan:  
Genom att vara aktiv på lektionerna och delta i genomgångar samt visa vad du kan i ditt arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • Centralt innehåll
  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
    En  1-3
  • Enkla instruktioner och beskrivningar.
    En  1-3
  • Enkla presentationer.
    En  1-3
  • Enkla beskrivningar och meddelanden.
    En  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
    En  E 6
  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
    En  E 6
  • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
    En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: