Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solhjärtats hemlighet - läsa skönlitteratur

Skapad 2020-02-17 22:20 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska
Vi läser "Solhjärtats hemlighet" tillsammans och var för sig. Efter varje kapitel använder vi olika lässtrategier (läsfixare) för att förstå texten.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att öka läsförmågan och läsförståelsen liksom att bli medveten om olika lässtrategier. 

 

Innehåll

Vi utgår från Pär Sahlins bok "Solhjärtats hemlighet" för läsning av en gemensam bok. Alla elever får läsa i en egen bok för att träna läsning både tyst och högt. Vi utgår också från den tillhörande lärarhandledningen som hör till boken och som syftar till att förstärka sin läsning och läsupplevelse. 

 

Efter varje kapitel eller del tillkommer uppgifter utifrån Läsfixarna som är olika lässtrategier. 

Spågumman - Förutspår vad som ska hända framåt i boken, baserat på det som hänt eller utifrån bilder

Cowboyen - Samlar ihop det väsentliga innehållet och sammanfattar vad som lästs.

Reportern - Ställer frågor på texten; på, mellan och bortom raderna. 

Detektiven - Reder ut och förklarar svåra ord och begrepp genom att använda sina tidigare kunskaper, fråga en vän eller slå upp i ordlista.

Konstnären - Målar upp både inre och yttre bilder av det som lästs. Belyser vad som beskrivs utifrån sinnena. 

 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande i de läsloggar och svar på frågor som kommer efter varje avslutat kapitel. 

 

 

Matriser

Sv
Svenska år 4

Ej godtagbart
Godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: