Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2: an- vecka 8

Skapad 2020-02-18 06:53 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:    Linda,Marie  

Vecka: 8   

Mål- och kunskapsområde: Språk   

Nyfikenhetsfråga:      

 

Barnets gör:

Vi ser att barnen behöver utveckla förmågan att kommunicera och lyssna på varandra.

Ta instruktioner och följa dessa. 

     

Pedagogerna tänker:

Vi upplever att barnen ibland går miste om lärande sammanhang då de inte tar sig tid att lyssna,

eller tränar förmågan att ge och ta information till varandra.

 

     

Analys/sammanställning lärande:

 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

 Vi tänker att vi kommer att skapar förutsättningar så att barnen får träna och uppleva i lustfyllda sammanhang.

Genom planerad undervisning kopplat till SOL- boken, samt övningar i ge och ta- instruktioner.

Gåtor och vitsar, instruktioner, ställa frågor kommer vara vårt fokus kommande vecka.    

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: