Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "vatten"

Skapad 2020-02-18 07:17 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 2

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

NO

Arbetsområde:

Tema "vatten"

Syfte: De delar av syftet som ligger till grund för temat.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne:NO ( Elevdel )

Arbetsområde: Vatten

Vi kommer att arbeta med tema "vatten". Vatten finns runt omkring oss och överallt. Alla våra månader bjuder på vatten – hela årstidshjulet! Vi omges nu av vatten i många former... som den is vi halkar omkring på eller det våta i bassänger vi besöker, dimman över marken i den kyla som uppstår och de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det blir blött. Det låter. Det kan kännas varmt eller kallt. Hur kommer det sig?

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 

 • Kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas)
 • Kunna göra en förutsägelse, följa upp samt sammanfatta resultatet (Vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat?)
 • Dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • Jämföra vattnets likheter och olikheter.
 • Använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • Kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • Delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att kunna delta aktivt i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • Din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • Att du kan dokumentera din undersökning med text eller bild så att andra förstår.
 • Du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • Du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • Du kan beskriva vattnets kretslopp med eller utan bildstöd.

 

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att  få en förståelse för hur viktigt vattnet är för livet på Jorden.
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka hur allt som har med vatten att göra hänger ihop.
 • Vi kommer att med hjälp av olika bilduppgifter och andra mindre experiment se på samband mellan vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång, musik och dramatiseringar lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Ni kommer att få tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 

Centrala naturvetenskapliga begrepp: fast (is), flytande(vatten), gas(ånga), avdunstar, kokar, smälter, stelnar, hypotes och vattnets kretslopp.

Öppna frågeställningar:

Vad händer om vattnet tar slut på jorden?

Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt:

Hur fungerar vattnets kretslopp?

Vilka former kan vatten ha?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: