Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljé och skapande

Skapad 2020-02-18 08:03 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Men stort intresse i barngruppen för att skapa ska vi i smågrupper fördjupa oss i färg, färgblandning och målande.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Förbereda ateljén, välja en till två färger åt gången för att kunna fördjupa oss i enskilda färger och blandningar. Papper, penslar och andra verktyg ska finnas förberett.

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Relation till färg och skapande, tid och förmåga till att måla.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Skapande och målande förmåga, vår pedagogiska insats kommer även vara att språkligt styra samtalet mot former och matematiska termer så som storlek och jämförelseord.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Målning, skapande i ateljén och färgblandning. Reflektion kring former och jämförelsebegrepp så som större, mindre, tjock och smal.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vad målar du? Kan du göra en mindre/större? Vilken färg är det? (Pedagogen målar även själv och visar på kontraster i sitt målande, så som: "Titta, en liten cirkel och en stor cirkel")

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Vad ska vi göra? Vad ska du måla? Hur ska du måla?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Vad gjorde vi? Hur gjorde du? Vad vill du måla mer eller nästa gång?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: