Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vt. 20

Skapad 2020-02-18 08:56 i Freinetförskolan Hugin Freinet
Förskola
Barnen ska få en större förståelse för vart olika saker kommer från. Få en förståelse att saker hänger ihop. Det “biologiska fotavtrycket”. Hur Kretslopp fungerar och mycket mer

Innehåll

Pedagogisk planering för temat ”vad är skräp” 

 

Syfte och bakgrund

Syftet med tema vad är skräp är att barnen ska få en större förståelse för omvärlden, vad olika saker kommer från och hur allt hänger ihop. Barnen ska också få känna en större delaktighet, att det barnen gör kan göra skillnad i framtiden. 

Det “biologiska fotavtrycket”Mål

”Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

 

”Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” 

 

Vi vill också att barnen själva ska göra ett miljömedvetetval tex hämta papper ur pappersåtervinningen eller samlar skärp på skolgården. 

Barnen kan använda vissa begrepp.

Återberättar via samlingar Metod

Vi kommer att utgå och undersöka samt visualisera de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra samlingsstunder och brainstorm. 

Utförandet av Temat planeras också på respektive avdelningarnas veckomöte med löpande utvärderingar. Inspiration sker under tiden. Vi arbetar tematiskt, genom ledtrådar försöker barnen lista ut ämnet. Vi arbetar med temat tisdag, onsdag och torsdag förmiddag.

 

Pedagogerna har ett liknande förhållningssätt, positiv inställning.

Använda sig av öppna frågor, få fram barnens tankar.

Trevande försöket.

 

Scaffolding. 

 

 

Dokumentation 

Sker löpande under temats gång, via Unikum, samtal i barngruppen och genom fotografering, både av barnen och oss pedagoger. 

 

Vi delar in oss i mindre grupper, har man möjlighet att se varje barns behov. 

 

 

Vi dokumenterar under temats gång. 

 

 

 

Utvärdering 

Sker efter varje utförd aktivitet, genom samtal med barnen och i personalgruppen. Vi utvärderar även veckan i ladens enskilda planering. Vad som har fungerat bra, mindre bra och vad vi pedagoger måste tänka på. 

Diskussion frågor: Vad gör vi? Vad händer? Hur gick det/ vad det/ ska vi fortsätta.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: