Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och skala, åk 6

Skapad 2020-02-18 09:35 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Det är bra att kunna omvandla enheter när du ska baka eller laga mat. Det kan bli lite tokigt om du omvandlar fel därför ska du lära dig att omvandla volym- och viktenheter. Du ska också lära dig att räkna med skala och hastighet.

Innehåll

 

Tidsperiod:

 • Vecka 8 och 10

Vad ska jag lära mig? 

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
 • begrepp: deci, centi, milli, ton, skala, hastighet, km/h (kilometer/timme), kubikcentimeter, kubikdecimeter, kubikmeter 

 

Hur kan jag arbeta för att komma dit? 

Du kommer att få:

 • göra muntliga förklaringar till uppgifter
 • göra skriftliga beräkningar 
 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • formulera och lösa problem
 • visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar på olika uppgifter
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • kan förklara och använda begreppen
 • kan formulera och lösa problem
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Enheter och skala, åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omvandla volymenheter
Jag kan omvandla från liter till deciliter t.ex. 1,7 L = 17 dl, 0,6 L = 6 dl.
Jag kan omvandla från liter till deciliter t.ex. 1,7 L = 17 dl, 0,6 L = 6 dl. Jag kan omvandla mellan liter, deciliter och centiliter. Jag kan omvandla mellan liter och kubikdecimeter men är lite osäker.
Jag kan omvandla från liter till deciliter t.ex. 1,7 L = 17 dl, 0,6 L = 6 dl. Jag kan omvandla mellan liter, deciliter, centiliter och milliliter. Jag kan omvandla mellan liter och kubikdecimeter.
Räkna ut volymen på en låda
5 dm lång, 3 dm bred och 2 dm hög
Jag kan oftast räkna ut volymen på en låda. Jag anger inte alltid rätt enhet.
Jag kan alltid räkna ut volymen på en låda och jag kommer oftast ihåg rätt enhet.
Jag kan alltid räkna ut volymen på en låda och jag anger rätt enhet.
Omvandla viktenheter
Jag kan oftast omvandla mellan kg, hg och gram. Jag kan omvandla mellan ton och kg t.ex. 0,25 ton = 250 kg
Jag kan omvandla mellan kg, hg och gram och jag är ganska säker. Jag kan omvandla mellan ton och kg t.ex. 0,25 ton = 250 kg.
Jag kan omvandla mellan kg, hg och gram och jag är säker på det. Jag kan omvandla mellan ton och kg t.ex. 0,25 ton = 250 kg.
Hastigheten
Jag kan räkna ut hur långt jag hinner om det är enklare uppgifter t.ex. du kör 60 km/h, hur långt hinner du på två timmar?
Jag kan räkna ut hur långt jag hinner t.ex. du kör 60 km/h, hur långt hinner du på 20 minuter? och Hur långt hinner du på 30 minuter om du kör 90km/h?
Jag kan räkna ut hur långt jag hinner t.ex. du kör 60 km/h, hur långt hinner du på 20 minuter? och Hur långt hinner du på 30 minuter om du kr 90km/h? och Du kör 30 km/h och det tog 40 minuter att köra sträckan. Hur långt är det mellan platserna?
Skala
Jag är ganska säker på att: Jag kan rita en bild i skala 1:50 av en sträcka som är 150 cm i verkligheten. Jag kan räkna ut hur lång en sträcka är i verkligheten om jag använder en karta med km-skala.
Jag är säker på att: Jag kan rita en bild i skala 1:50 av en sträcka som är 150 cm i verkligheten. Jag kan räkna ut hur lång en sträcka är i verkligheten om jag använder en karta med km-skala.
Jag är mycket säker på att: Jag kan rita en bild i skala 1:50 av en sträcka som är 150 cm i verkligheten. Jag kan räkna ut hur lång en sträcka är i verkligheten om jag använder en karta med km-skala.
Begrepp
Jag kan de flesta begreppen inom området och jag använder mig av begreppen.
Jag kan begreppen inom området och jag använder mig av begreppen.
Jag kan begreppen inom området och jag använder mig av begreppen.
Problemlösning
Jag kan oftast lösa problemuppgifter men ibland behöver jag lite stöd. Jag kan bli bättre på att visa mina uträkningar och skriva svar med rätt enhet.
Jag kan lösa problemuppgifter. Jag visar ganska tydliga uträkningar och skriver svar med rätt enhet.
Jag kan lösa problemuppgifter självständigt. Jag visar tydliga uträkningar och skriver svar med rätt enhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: