Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - hur är vi på nätet?

Skapad 2020-02-18 09:52 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Du ska får lära dig om källkritik och hur du kan tänka när du läser och ser bilder på nätet. Du ska också få lära dig om hur du agerar själv på nätet.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna hämta information från internet.

Du ska kunna resonera om informationen du hämtat. T ex Vad är tyckande och vad är fakta?

Du ska kunna samtala om internet och ge exempel på någon handling och dess konsekvens. 

Undervisning - arbetssätt

Vi utgår från boken "Värsta bästa nätet" och samtalar utifrån den. Vi diskuterar t ex fejkade konton, pranks, dåliga hemligheter, om näthat, om att fota och filma. 

Vi kommer också att se och diskutera kring avsnitt från ur.skolas serie " Är det sant?" utifrån områden källkritik, reklam, nyheter, bildmanupilation och att publicera själv på nätet. 

Du ska få söka efter information själv och värdera den utifrån vad du lärt dig. 

 

Elevinflytande

Utifrån elevernas egna upplevelser, vad de tycker är viktigt och vad som framkommer i samtalen förändrar vi lektionsuppläggen.

 

Bedömning

 

Under arbetet bedömer vi din förmåga att resonera kring information på internet och handlingar/konsekvenser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  GrSär lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: