Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Världsdelar och kartan

Skapad 2020-02-18 10:01 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Kartan, världsdelar och väderstreck.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med kartor, världesdelar och väderstreck.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Läsa faktatext
 • Befästa kunskaper med arbetsblad
 • Diskussioner i klassrum
 • Arbeta digitalt
 • Se faktafilm

Grovplanering

Väderstreck

 •  Läsa sidan 86-87 i SO Puls-boken med tillhörande arbetsblad
 • Tittar på en kompass och hur den fungerar.
 • Faktafilm om väderstreck

Världsdelar och världshav

 • Läsa sidan 88-91 i SO Puls-boken  med tillhörande arbetsblad. 
 • Tillsammans använder vi google earth för att se olika världsdelar på långt och nära håll.
 • Seterra - hemsida för att öva och testa världsdelar.
 • Faktafilm

Norden och Sverige

 • Tillsammans tittar vi på kartor över Norden och Sverige. Pekar ut Stockholm på kartan.
 • Diskussion kring vad som är ett land och vad som är en stad.
 • Seterra - hemsida för att öva och testa Nordens länder.
 • Faktafilm: "Det här är mitt land: Norge/Danmark"

 

IKT och medier

Online.seterra.com hemsida där eleverna kan öva och testa sina geografikunskaper.

google earth

SLI - faktafilm

Väderstreck

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS73851

Världsdelar

Våra världsdelar - en översikt: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202838

Våra kontinenter och världsdelar: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203520

Sverige - Vårt avlånga land: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201343

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Väderstreck
Du kan några väderstreck men behöver öva på att placera ut dem.
Du kan placera ut väderstrecken: Norr Syd Öst Väst
Du kan placera ut 8 väderstreck: Norr Nordöst Öst Sydöst Syd Sydväst Väst Nordväst
Världsdelar
Du kan namnet på några världsdelar men behöver öva för att kunna placera ut alla.
Du kan namnet och placera ut fem världsdelar och något världshav.
Du kan namnet och placera ut de sju världsdelarna och tre världshaven.
Sverige
Du behöver öva på att placera ut Sverige och Stockholm på karta.
Du kan placera ut Sverige och Stockholm på en karta.
Norden
Du behöver öva på att placera ut Nordens länder.
Du kan placera ut 2 länder förutom Sverige som är med i Norden.
Du kan sätta ut alla Nordens länder.

SO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

SO
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: