Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torsdagsmöte med Alfa-Beta

Skapad 2020-02-18 10:11 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Alfa-Beta leker vi med språket. Vi tränar munmotorik, sjunger sånger, lär oss ramsor och lyssnar på ljud. Vi tar del av olika sätt att kommunicera så som det talade språket, det skrivna ordet, kroppsspråk och TAKK. Sagor, berättelser och filmer hjälper oss att tillsammans bättre förstå vår omvärld och samtala kring den.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Genom styrd undervisning på våra möten ge alla barn förutsättningar att få ta del av de gemensamma mål vi satt upp för terminen. Genom att ha återkommande fokusområden får vi möjlighet att följa barnens processer och på så sätt vidareutveckla undervisningen utifrån vart barnen befinner sig här och nu.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

På våra morgonmöten träffas vi alla tillsammans. Det är ett bra tillfälle att se varandra och ta del av varandras tankar och funderingar. Det skapar också tillfälle att samlas kring något gemensamt, vi riktar vår uppmärksamhet mot samma sak. Vi kommer välja ut ett område och arbeta med det under fyra tillfällen. Vi följer barnens processer och planerar sedan undervisningen utifrån dessa.

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker tillsammans med barnen före och efter varje mötestillfälle. Vi börjar med Kommer ni ihåg vad vi gjorde igår? och avslutar med Nu har vi pratat om/tränat på att... På så sätt hjälper vi barnen att se den egna och varandras lärprocesser inom det aktuella området. Med hjälp av digitala verktyg kommer vi också fota det vi gör för att ytterligare synliggöra det vi gjort och det vi gör.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på regnbågen

 

Av vem?

Rita ansvarar för vad som ska planeras och genomföras

 

Vad är målet med undervisningen?

Att alla barn får möjlighet att på olika sätt, ta del av de ämnesområden vi valt att arbeta med. Att vi får en gemensam utgångspunkt och ett gemensamt fokus. Att vi på ett givande och bra sätt kan följa barnens lärandeprocesser och synliggöra dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: