👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå pedagogisk planering -20. Språk.

Skapad 2020-02-18 10:16 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Omsorg, utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen

väljer ni längst ner på sidan. Utgå från nulägesbeskrivningen eller från vad utvärderingen har visat. Svara på frågan:

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: Många barn i gruppen har visat stort intresse för bokstäver, har börjat ljuda ord. Vi ser och hör också ett intresse hos barnen för olika språk, länder och flaggor. Vi har också olika modersmål i gruppen som vi kan få in i olika aktiviteter. 

 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet ar uppnått. Svara på frågan:

Att barnen blir fortsatt nyfikna och intresserade av språket, ord, ljud mm. Att de kan se olika positiva meningsfulla saker med språk.

Att barnen kan kommunicera och förstå varandra.

 

 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

 

3. Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet är ett medel för att nå målen i planering. Svara på frågan:

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: Före Bornholmsmodellen, praxisalfabetet, sagor, flano, berättelser, ritsagor, kapitelböcker, faktaböcker, bilderböcker, sånger, musik, gåtor, rim, ramsor, samtal, lyssna ta in och förstå instruktioner.

Metoder: uppdrag, instruktioner, enskilda- och samarbetsövningar, I-Pad, qr koder, polyglutt, UR, läsfixarna, förskolebiblioteket.

 

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)? Tex. genom observationer och film.

Så här följer vi upp: Genom att observera och reflektera, samtal, vara lyhörda och närvarande i den utvecklande leken. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18