Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 2019/2020

Skapad 2020-02-18 10:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-5. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten

Innehåll

Innehåll

Så här ska vi arbeta med idrott och hälsa.

I arbetsområdet idrott och hälsa kommer du att utveckla kunskaper om balans, koordinisation, styrka, motorik, kroppskontroll, kroppsuppfattning, säkerhet och samarbete med kamrater. Vi kommer tillsammans utmana rörelseförmågan i olika miljöer utomhus och inomhus. För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika friidrottsgrenar, redskapsbanor, lekar, rörelse till musik och sporter som tränar styrka, balans och smidighet.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att genomföra och anpassa din rörelseaktivitet efter miljön, inomhus och utomhus och i förhållande till kamrater
 • din förmåga att förebygga risker och skador för egen del och för andra.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer,
 • din förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån upplevelsen av rörelsen, kroppsuppfattning, självbild och hälsa,
 • Din förmåga att röra dig till musik

Bedömning - I arbetsområdet bedöms...

 • på vilket sätt du kan delta i lekar och spel med sammansatta motoriska grundformer
 • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
 • på vilket sätt du kan beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel
 • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
 • på vilka olika sätt du rör dig till musik

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att läraren ser och lyssnar på dig när du arbetar och på det du gjort. Du kommer då att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Bedömningen kommer även att ske genom att du dokumenterar ditt arbete och att du får hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika redskapsbanor, lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet. Du kommer att få lära dig om kroppens förmågor och hur du kan påverka din kropp och hälsa. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana rörelseförmågan i olika miljöer inomhus och utomhus, upplevelsen av aktiviteten och hur vi skapar trygghet för alla i aktiviteterna. Du kommer att få dokumentera ditt arbete när du planerar för att hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh

Matriser

Idh
DROTT OCH HÄLSA Lgr11 bedömningsmatris

Målet med undervisningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Rörelse Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Eleven kan till viss del delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven behärskar relativt väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven behärskar väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Ny aspekt
Rörelse till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Ny aspekt
Hälsa och livsstil Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Ny aspekt
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Ny aspekt
Din förmåga att genomföra och anpassa din rörelseaktivitet efter miljön, inomhus och utomhus och i förhållande till kamrater
Deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö. Behöver hjälp med att genomföra och anpassa efter situationen t.ex. resonera kring lämpligt val av kläder och material. Är i behov av tydliga instruktioner kopplat till aktiviteten.
Deltar i olika kända aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen. Visar på förståelse genom att t.ex. ge exempel på lämpligt val av kläder och material kopplat till aktiviteter som man deltagit i tidigare.
Deltar i aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen t.ex. förklarar vilka val av kläder och material som är lämpliga kopplat till aktiviteten.
Ny aspekt
Förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån upplevelsen av rörelsen,
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp för att genomföra aktiviteterna. Gör val men har svårt att berätta varför du har gjort just dessa val.
Genomför och värderar kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer, förklarar dem och tar egna initiativ till lösningar under genomförandet. Gör egna val och förklara dem.
Genomför och värderar olika idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklarar hur de kan genomföras. Motivera dina val. Ser för- och nackdelar med dina val och provar nya sätt när problem uppstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: