Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande/resonerande text vecka 8+10

Skapad 2020-02-18 10:25 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under det här arbetsområdet arbetar vi med att skriva en resonerande eller en argumenterande text som övning inför nationella proven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Argumenterande/resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionerna för uppgiften. Din text fungerar i huvudsak som ett debattinlägg/resonerande text
Du följer instruktionerna för uppgiften. Din text fungerar relativt väl som ett debattinlägg/resonerande text.
Du följer instruktionerna för uppgiften. Din text fungerar väl som ett debattinlägg/en resonerande
Aspekt 2
Innehåll
Inledningen, relevant innehåll och avslutning finns. Tesen framgår till viss del. Argumenten stödjer till viss del tesen. (argumenterande) Din frågeställning framgår till viss del och dina resonemang är till viss del utvecklade och stödjer till viss del frågeställningen. (resonerande)
Binder ihop innehåll, inledning och avslutning. Tesen framgår. Argumenten stödjer tesen. (argumenterande) Din frågeställning framgår relativt tydligt och dina resonemang ä relativt utvecklade och stödjer relativt väl frågeställningen. (resonerande)
Binder ihop innehåll, inledning och avslutning med finess. Tesen framgår tydligt. Argumenten och eventuella motargument är övertygande och stödjer tesen. (argumenterande) Din frågeställning är mycket tydlig och dina resonemang är välutvecklade och stödjer mycket väl frågeställningen. (resonerande)
Aspekt 3
Struktur
Rubrik och eventuella underrubriker finns. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Rubrik och eventuella underrubriker finns. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Rubrik och eventuella underrubriker finns. Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Aspekt 4
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör ej förståelsen av texten. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar texttypen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt för texttypen. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt. Du följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: