Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 1

Skapad 2020-02-18 10:28 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi arbetar vidare med talen 11-20 för att sen även lära oss räkna med tal upp till 100. Vi kommer att mäta med meter och centimeter, avläsa klockans hela och halva timmar, beskriva och jämföra geometriska former, arbeta med enklare tabeller och diagram samt arbeta med problemlösning.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar vidare med talen 11-20 för att sen även lära oss räkna med tal upp till 100. Vi kommer att mäta med meter och centimeter, avläsa klockans hela och halva timmar, beskriva och jämföra geometriska former, arbeta med enklare tabeller och diagram samt arbeta med problemlösning.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är eleverna ska lära lära sig grunderna kring talområdet 1-100, grunderna inom geometri, mätning och statistik. Vi kommer också att arbeta med problemlösning. 

Konkreta mål

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde skall du ha arbetat med:
- talen upp till 100
- att kunna jämföra och beskriva olika geometriska figurer.
- att kunna räknesätten addition och subtraktion med tal upp till 100
- att kunna förstå likhetstecknets betydelse
- att kunna känna igen mynt och sedlar
- att kunna enheterna meter och centimeter
- att kunna avläsa klockans hela och halva timmar
- att kunna läsa av enkel statistik i tabeller, läsa av diagram och att kunna göra enkla diagram och tabeller
- problemlösning och att kunna välja räknesätt, uppskatta och se om din lösning är rimlig

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer att få arbeta praktiskt men även i arbetsboken och i häften. Vid problemlösning får du först klura på problemet en stund själv för att sen prata ihop dig med en kompis. Avslutningsvis går vi igenom några sätt att lösa uppgiften på tavlan för att uppmärksamma att ett problem kan lösas på olika sätt.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik vt åk 1

Tal
Kunna ramsräkna samt talgrannar 11-20
Kunna ramsräkna samt talgrannar talen upp till 100
Ha kunskaper om ental och tiotal
Veta vad som är jämna och udda tal
Storleksordna tal upp till 100
Räknesätten
Addera och subtrahera 0-10
Förstå likhetstecknet
Addera och subtrahera upp till 20
Addera och subtrahera upp till 100 utan tiotals-övergång
Addera och subtrahera med hela tiotal upp till 100.
Mätning
Känna igen mynt och sedlar och veta hur mycket de är värda (upp till 100)
Känna till enheterna meter och centimeter
Avläsa klockan hela och halva timmar
Statestik
Läsa av enkla tabeller
Läsa av enkla diagram
Göra enkla tabeller
Göra enkla diagram
Problemlösning
Bedöma om mina lösningar är rimliga
Välja rätt räknesätt
Uppskatta
Geometri
Beskriva och jämföra geometriska former
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: