Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrott och hälsa Åk 5

Skapad 2020-02-18 10:41 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att jobba med olika idrotter och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk. 4-5

Övergripande mål: De övergripande målen behandlas i läroplanens del 1 och 2 och är ämnesövergripande. De övergripande målen är ej betygsgrundande.

Lägre nivå
Högre nivå
Ansvarstagande
Deltar inte i alla moment. Tar ej ansvar för skolans idrottsmaterial. Visar inte intresse för att utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Tar till viss del av ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar aktivt i samtliga moment. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

Lägre nivå
Högre nivå
Boll- och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga och anpassar sina rörelser till viss del.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser relativt väl.
Deltar efter bästa förmåga och har mycket god kontroll på sina rörelser.
Friidrott
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga och anpassar sina rörelser till viss del.
Deltar efter bästa förmåga och har god teknik i flera grenar.
Deltar efter bästa förmåga och har mycket god teknik i de flesta grenar.
Uthållighet
Deltar inte aktivt
Deltar efter egen förmåga.
Deltar aktivt under större delen av lektionerna.
Deltar aktivt under hela lektioner.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Lägre nivå
Högre nivå
Danser och träningsprogram till musik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar i danser och motionsprogram till musik.
Visar känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Friluftsaktiviteter

Lägre nivå
Högre nivå
Orientering
Har deltagit i för liten omfattning eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av karta.
Kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: