Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle-Vad är ett samhälle?

Skapad 2020-02-18 10:52 i Önnerödsskolan Härryda
Planering i samhällskunskap
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad är ett samhälle egentligen?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

 Detta är ett inledande och övergripande kapitel om ämnet samhällskunskap. Vi kommer titta på olika anledningar till att vi lever tillsammans i samhällen, om lagar, regler och normer och orsaker och konsekvenser av olika fenomen. Vi kommer också titta på hur samhället förändrats under de senaste 200 åren.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

samhälle

lagar

regler

normer

orsaker

konsekvenser

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kommer att visa dina kunskaper genom att svara på frågor i ditt arbetshäfte och genom att delta i samtal under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: