Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2020-02-18 11:10 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Innehåll

Det här gör vi:

 • ser film
 • läser faktatexter
 • diskuterar
 • laborerar
 • dokumenterar

 

 

 

Magnetism

För godtagbar kunskaper ska du:

 • Förklara hur en magnet fungerar
 • sortera saker utifrån om de är magnetiska eller inte magnetiska 
 • hur magneter uppstår i naturen
 • utföra enkla undersökningar, dokumentera dem och jämföra med en kompis resultat

För mer än godtagbara kunskaper ska du:

 • på ett tydligt och enkelt sätt förklara varför vissa föremål är magnetiska och andra inte
 • förklara skillnaden på attrahera och repellera

Elektricitet

För godtagbara kunskaper ska du:

 • berätta vad elektricitet är och namnge tre olika energikällor
 • skapa ett kort med en lysdiod
 • redogöra för några viktiga saker att tänka på när man använder elektriska apparater eller leksaker
 • utföra enkla undersökningar, dokumentera dem och jämföra med en kompis resultat

För mer än godtagbara kunskaper ska du:

 • förklara skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi samt ge minst ett exempel på varje
 • förklara på ett mycket enkelt sätt, skillnaden mellan statisk och dynamisk elektricitet
 • förklara vad en krets är och vad som händer när den är sluten/öppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Magnetism och elektricitet

Magnetism

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Förklara hur en magnet fungerar sortera saker utifrån om de är magnetiska eller inte.magnetiska hur magneter uppstår i naturen utföra enkla undersökningar, dokumentera dem och jämföra med en kompis resultat
Hur magneter uppstår i naturen.
Utföra enkla undersökningar, dokumentera dem och jämföra med en kompis resultat.
På ett tydligt och enkelt sätt förklara varför vissa föremål är magnetiska och andra inte.
Förklara skillnaden på attrahera och repellera.

Elektricitet

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Berätta vad elektricitet är och namnge tre olika energikällor.
Skapa ett kort med en lysdiod.
Redogöra för några viktiga saker att tänka på när man använder elektriska apparater eller leksaker.
Utföra enkla undersökningar, dokumentera dem och jämföra med en kompis resultat.
Förklara skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi samt ge minst ett exempel på varje.
Förklara på ett mycket enkelt sätt, skillnaden mellan statisk och dynamisk elektricitet.
Förklara vad en krets är och vad som händer när den är sluten/öppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: