Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål - mitt Land

Skapad 2020-02-18 11:27 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Det här är temaarbete om landet Polen. Vi lär oss om landets geografi och fakta om några polska städer
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Kärlek kan uttryckas på olika sätt. Den här gången ska vi arbeta med kärlek till ditt, ditt förälders eller dina föräldrarnas hemland. Vi utgår från grundläggande geografiska fakta samt tar upp de viktigaste städer och områden i Polen.

Innehåll

Syfte:

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera faktatexter och andra texter för olika syften
 • söka, välja ut och sammanställa information

Så här kommer vi arbeta:

 • Vi kommer läsa kartan och korta texter ur bokem "Polska"
 • Vi kommer att arbeta i grupp/enskilt med vissa städer
 • Vi kommer att skriva en faktatext om en stad eller område, där era föräldrar kommer ifrån. Den ska sedan få respons och bearbetas. Du ska även ge respons på andras texter.
 • Vi kommer att titta på filmer/filmklipp
 • Diskussion
 • Genomgångar
 • nya ord och begrepp

Vi kommer att bedöma: 

 • ditt engagement under lektionerna
 • dina kunskaper, som du visar under läxförhören
 • din skriftliga text
 • din muntliga redovisning

 

Uppgifter

 • tyska läxa till v.36onsdag

 • Zadanie na tydzień 19

 • Zadanie na tydzień 17

 • Zadanie domowe na 17 kwietnia

 • Zadanie domowe na po świętach

 • Zadanie domowe

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: