Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumpnissens GPP-mall uppdaterad ht 2019

Skapad 2020-02-18 11:28 i Förskolan Halmstad Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
test

Innehåll

Projektets/temats namn

(Här kan ni skriva projektets/temats namn eller valt innehåll om ni inte har det i den övergripande rubriken.)

Utvecklingsområden

(Från föregående SKA-arbete - vad ska bevaras? Vad ska utvecklas? Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov. Utifrån skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik. Vad ska bevaras? Vad behöver utvecklas? Utifrån plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling - vad ska bevaras? Vad behöver utvecklas?

Syfte/Mål

Syfte svarar på frågorna:

Varför ska vi arbeta med detta tema/projekt/innehåll?

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? 

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp och vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 

Riktlinjer i läroplanen

Kopiera och klistra in valda riktlinjer från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 Planera och genomföra

Hur gör vi/ hur undervisar vi? Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • Barns inflytande
 • Vårdnadshavares involvering
 • Kreativitet och de hundra språken
 • Tillgängliga lärmiljöer
 • Att förstå och göra sig förstådd
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
 • Språkstödjande, dialoger
 • Dialog och produktiva frågor
 • Att lära tillsammans och av varandra
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer
 • Olika gruppkonstellationer

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: