Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent 7B

Skapad 2020-02-18 11:38 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola F
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Tex när man vill presentera jämförelser och undersökningar, eller när man vill locka dig med billiga priser. Nu lär vi oss om procent så att vi blir kunniga och medvetna (och slipper bli lurade).

Innehåll

 

Arbetsplanering Matematik PROCENT år 7

 

Syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna samman-fattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för

 

Centralt Innehåll

 

Taluppfattning och tals användning

 

 

 

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

 

Förmågor

            E

               C

                A

Lösa problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/begrepp

 

Du har grundläggande kunskaper om taluppfattning

Du har goda kunskaper om taluppfattning

Du har mycket goda kunskaper om taluppfattning

Metod/redovisning

 

Dina metoder/redo-visningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redo-visningar är välut-vecklade och nyanserade och går att följa

Kommunikation

/resonemang

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

Undervisningens innehåll

 

 

 

För att nå målen skall du träna/göra följande

 

Lära dig om procentens tre basproblem:

 

 • Beräkna andelen (procenten)
 • Beräkna det hela
 • Beräkna delen

 

Lära dig om procentuella förändringar:

 

  • Förändring i procent – höjning och sänkning

 

I undervisningen kommer följande att ingå

 

 

 • Faktagenomgångar
 • Enskilt arbete
 • Diskussioner i grupp
 • Avsnittet kommer att innehålla två prov

 

 

 

Ni kommer att jobba med:

 

 1. Uppgifter i boken Matematik Direkt enligt planeringen.

 2. Gruppuppgifter.

 3. Läxor och prov enligt nedan.

   

  Begrepp:

   

 

Procent

Betyder hundradelar, eller ”av hundra”. Ett sätt att beskriva en andel eller storleken på ett tal.

Andel

En andel beskriver hur stor del av det hela någonting är. Andel kan beskrivas i decimalform, procentform eller bråkform.

Del

Delen beskriver hur stor biten är av det hela. Delen finns i täljaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Det hela

Det hela beskriver hur stort allt är (100%). Det hela finns i nämnaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Procentform

Talar om hur stor delen av det hela är i hundradelar. Hundradel skrivs med hjälp av %-tecknet.

 

 

Bråkform

Talar om hur många delar av en hel det är. Delarna finns i täljaren, det hela hittar du i nämnaren.

 

 

Decimalform

Visar hur många tiondelar och hundradelar det finns i ett tal genom positionerna efter decimaltecknet.

 

 

 

 

 

 

 

Bra länkar för genomgång av Procent:

 

E1m0h´s genomgång av procentkapitlet uppdelat på 6 avsnitt

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

 

Mattebokens genomgång av procent, med filmer längst ner på sidan:

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/procent

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/andelen-delen-och-det-hela

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/rakna-med-procent

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/procentuella-forandringar

 

 

 

Planeringar:

 

Grön-Röd

 

Använd gärna sammanfattningen som finns på s 226-227.

 

 

 

Vecka

Måndag

40 min

Tisdag 50 min

Onsdag

45 min

Torsdag

45 min

Fredag

50 min

LÄXA

8

Välkomna tillbaka efter lovet!

Dags för Procent!

Det hela är 100%

En tiondel 10% och en femtedel 20%

Tema-dag: Lika/Olika

Höjning och sänkning

Repetition 19

9

En hundradel är 1%

Beräkna det nya värdet

Hur många procent?

Bråkform, decimalform och procentform

Räkna med procent i decimalform

Repetition 20

10

Beräkna det hela

Blandat med procent

Studiedag

Uppslaget, problemlösning

Det hela är 100%

Repetition 21

11

Mer om att beräkna delen

Mer om att beräkna andelen

Mer om beräkna det hela

Blandat med procent

Prov del 1

Repetition 22 eller annan inläsning till provet

12

Uppslaget

s 223

Svarta sidorna

Svarta sidorna

Prov del 2

 

Inläsning till provet

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå-Grön

 

Använd gärna sammanfattningen som finns på s 226-227.

 

 

 

Vecka

Måndag

40 min

Tisdag 50 min

Onsdag

45 min

Torsdag

45 min

Fredag

50 min

LÄXA

8

Välkomna tillbaka efter lovet!

Dags för Procent!

Det hela är 100%

En tiondel är 10%

Tema-dag: Lika/Olika

En hundradel är 1%

Repetition 19

9

Beräkna det nya värdet

Hur många procent?

Jämför med procent

Bråkform, decimalform och procentform

Beräkna det hela

Repetition 20

10

Det hela är 100%

En tiondel är 10% och en femtedel är 20%

Studiedag

Höjning och sänkning

En hundradel är 1%

Repetition 21

11

Beräkna det nya värdet

Hur många procent?

Bråkform, decimalform och procentform

Räkna med procent i decimalform

Prov del 1

Repetition 22 eller annan inläsning till provet

12

Beräkna det hela

Blandat med procent

Uppslaget

Prov del 2

 

Inläsning till provet

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningshäfte + Blå

 

Använd gärna sammanfattningen som finns på s 226-227.

 

Läxa: Arbeta med uppkopierade häften hemma. Lämna till Linnéa när du är färdig.

 

 

 

Vecka

Måndag

40 min

Tisdag 50 min

Onsdag

45 min

Torsdag

45 min

Fredag

50 min

Läxa

8

Välkomna tillbaka efter lovet!

Dags för Procent!

Det hela är 100%

En tiondel är 10%

Tema-dag: Lika/Olika

En hundradel är 1%

Läxhäfte v 8

9

Beräkna det nya värdet

Hur många procent?

Jämför med procent

Bråkform, decimalform och procentform

Beräkna det hela

Läxhäfte v 9

10

Det hela är 100%

En tiondel är 10%

Studiedag

En hundradel är 1%

En hundradel är 1%

Läxhäfte

v 10

11

Beräkna det nya värdet

Hur många procent?

Jämför med procent

Bråkform, decimalform och procentform

Prov del 1

Läxhäfte

v 11

12

Beräkna det hela

Grön kurs

Grön kurs

Prov del 2

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov Procent del 1

 • Matematikprov Procent del 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: