Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prövning Idrott och Hälsa 1

Skapad 2020-02-18 12:08 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Prövning i Idrott och Hälsa

Innehåll

PRÖVNING I IDROTT

För att genomföra en prövning i idrott och hälsa krävs att man visar sina kunskaper (rörelse) i en bredd av aktiviteter och erfarenheterna ska sedan relateras till fakta och teorier. Eftersom undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter (även kulturella t ex vinteraktiviteter) och de ska utvärderas, måste prövningen pågå under en längre tid.

Eleven skall visa upp rörelser i en bredd av aktiviteter och eleven måste säkert träna dessa aktiviteter först.

Inom parentes står betygskriterier för C och A.

KUNSKAPSKRAV: Eleven kan med goda rörelsekvaliteter (med säkerhet, med säkerhet av komplex karaktär) genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver översiktligt (utförligt, utförligt och nyanserat) aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. (Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier)

Eleven visar sin förmåga (minst god) i skridskor/skidor, löpning, ett nätspel, ett bollspel och en lek (tillsammans med andra då hänsyn skall visas till sin egen och andras säkerhet). Rörelse till musik där ett rörelseprogram skall visas upp med minst 4 olika steg i fem 8:or, eleven skall också visa upp bugg och en egen vald dans. Några yogaövningar skall visas. Vidare skall 3 egen valda övningar i 3 olika redskap (en i varje) visas upp. 5 styrkeövningar  med egen kropp, 5 styrkeövningar med redskap och 5 övningar på gym skall visas upp. Hinderbana (visar även rörlighet), plus någon egen vald kond/styrka aktivitet såsom kick`n box, tabata, HIT, m m  skall göras

Eleven beskriver sedan skriftligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Eleven får även ett prov på träningslära.

KUNSKAPSKRAV: Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet (viss säkerhet, med säkerhet) välja områden och metoder för (regelbunden) träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla (nyanserade, nyanserande i relation till träningsmetodernas teorier) omdömen värdera resultatet.

Eleven skall välja områden av styrka (utan eller med redskap eller gym) och kondition och genomföra det under 6 veckor (planera, genomföra, utvärdera), där vi testar eleven före och efter med coopers test plus styrketest i de redskap eleven har valt.

KUNSKAPSKRAV: Eleven kan i samråd (efter samråd), med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Eleven skall visa HLR och förklara (visa) hur man gör vid drunkningstillbud.

KUNSKAPSKRAV: Eleven kan med (säkerhet och ) goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt (utförligt, utförligt och nyanserat) diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt (utförligt, utförligt och nyanserat) beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven skall kunna planera och genomföra en OL där eleven väljer själv ut vilka kontroller som skall tas ur en poängorientering, minst 6 st. Eleven skall bygga ett vindskydd, eldstad och koka soppa på ett stormkök och sedan berätta alt prov på allemansrätten. Sedan skall eleven skriva om friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen. Eleven skall även skriva/diskutera hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

KUNSKAPSKRAV: Eleven kan översiktligt (utförligt, utförligt och nyanserat) redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet (viss säkerhet, med säkerhet) anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt, (utförligt, utförligt och nyanserat) diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.

Översiktligt redogöra… tas upp under de moment som görs. Eleven ska sedan skriva utifrån sin arbetsplats (APL, annat jobb eller skolmiljön) hur miljön är där och sedan ge förslag  på förbättringar som te x ljus, ljud, kemikalier, lyft m m.

 

Uppgifter

  • Musik och rörelseprogram

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: