Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra världskriget

Skapad 2020-02-18 12:12 i Häggvallskolan Tjörn
Planering mellankrigstiden & andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Arbete med mellankrigstiden, Andra världskriget och förintelsen.

Innehåll

Tidsplan 

Vi kommer arbeta med arbetsområdet under v. 5 - 11

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer, lärobok och digitalt material. . 

Du kommer få arbeta med att göra egna anteckningar vid genomgångar och vid läsning i lärobok.

Materialet utgår i huvudsak från Levande Historia 9, s. 484 - 517 och ne.se.

Grupparbeten med elevlektioner kring krigsförlopp, andra världskriget.

Diskussioner kring skönlitterära textutdrag.

Bedömning och betygssättning  

Läxförhör,

Skrivuppgift, resonemang

Grupparbete, lektioner som hålls av er elever

Visad kunskap på lektionstid och skriftliga inlämningsuppgifter tas också med i bedömningen. 

 

Lektionsplanering:

 

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

v. 5

Intro med genomgång

Genomgång 

+ film

Tidslinje start,

mellankrigstiden

v. 6

Propaganda

(”Hitler” del 2)

Genomgång, tidslinje,

krigsutbrott, kriget i stora drag

Genomgång, tidslinje,

krigsutbrott, kriget i stora drag

v. 7 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
v. 8

Grupparbete

Samla fakta och förbereda egna lektioner

Grupparbete

Samla fakta och förbereda egna lektioner

Grupparbete

Samla fakta och förbereda egna lektioner

v. 9 Redovisningar Redovisningar Redovisningar
v. 10

 Genomgång, förintelsen, bildspel och ”Om detta må ni berätta”

Studiedag Arbete kring förintelsen

v. 11

Egen reflektion, slutuppgift

FILM

Schindlers list

Avslutande uppgift och utvärdering

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: