Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4- Algebra och mönster

Skapad 2020-02-18 13:08 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Inom detta område kommer du att få lära dig hur man tecknar och hanterar numeriska och algebraiska uttryck, hur man kan beskriva och skapa mönster, samt hur man löser matematiska problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll

Tidsplan (avsnitt i boken)

v. 7      4.1 

v. 8      4.2 + 4.4(OBS)

v. 9      SPORTLOV

v. 10    4.3 + problemlösning

v. 11    4.5 + 4.6 

v. 12    Rep kap 1 och 2

 

v. 13   rep + prov kap 3 och 4

 

Repetionsidor att träna på inför prov :

(på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 200
Blandade uppgifter s 201-203
Träna mer s 205- 206
Tema s 207- 208
Repetition s 311

+ Arbetsblad som tillkommer

 

Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå. 

Om du jobbar i basboken är det viktigt att du efter varje avsnitt gör nivå 1 i boken. 

 

Filmer/genomgångar till alla avsnitt: 

4.1 Numeriska uttryck

4.2 Algebraiska uttryck

4.3 Mönster

4.4 teckna algebraiska uttryck

4.5 Ekvationer

4.6 Teckna ekvationer

 

 

 Syfte/Förmågor du kommer utveckla

·      formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·      använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·      välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·      föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

·      Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·      Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·      Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt 

·      Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver. 

·      Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer jobba, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·      Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov

·      Boken finns inläst hos  inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken

·      Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

·      Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

·      Du kan titta på genomgångar på filmer (Matematikboken X)

·      Träna extra eller repetera på webbappar  

·      På Studi kan du titta på matte filmer och göra övningar på olika språk. 

    

Mål

- Hantera räknesätten i rätt ordning

- Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

- Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

- beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

- skapa mönster

- lösa ekvationer 

- lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

- förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: