Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabell och diagram

Skapad 2020-02-18 13:10 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F Matematik
I detta avsnittet kommer vi att prata om vilken information som man kan se i tabeller eller diagram. Vi kommer att genomföra undersökningar i klassen och göra egna diagram. Eleverna får komma i kontakt med olika sorters diagram.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Vi ska bli experter på:

 • att avkoda diagram och tabeller
 • att göra egna diagram och tabeller
 • att veta det finns olika typer av diagram, t.ex. stapeldiagram och cirkeldiagram

Undervisning - arbetssätt

 • vi tittat på olika diagram och tar reda på vad de "berättar"
 • vi genomför egna undersökningar i klassen och gör tabeller och diagram av resultaten
 • vi pratar om olika typer av diagram


Elevinflytande

Undervisningen anpassas efter elevernas förkunskaper. Eleverna får även vara med och påverka vilket material som används och när det används. De får även anpassat material när det behövs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: