Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik

Skapad 2020-02-18 13:23 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Övergripande planering för matematik

Innehåll

 

Planering matematik

 

Under barnets tid på förskolan, från år 1 till och med år 5, ska varje barn få förutsättningar att utvecklas matematiskt. I förskolans läroplan, Lpfö18, finns flera strävansmål gällande matematik. Det matematiska innehållet utgår från dessa men hur vi arbetar med dem är upp till varje förskollärare att planera. På Tullmästarens förskola ser vi dessa matematikmål som riktningar och erbjudanden för barnen, det innebär att vi arbetar med matematik på många olika sätt och under olika tidpunkter. Matematik ser även olika ut för olika åldrar. Vi i förskolan skiljer oss från skolan på det sätt att vi inte behöver checka av att barnen faktiskt lärt sig, för oss räcker det med att vi erbjudit och ser progression i barnets lärande.

 

Gällande matematik erbjuds barnen ett stort och varierat utbud av material. Förskolan har bland annat olika byggmaterial, siffror/tecken/symboler och material som möjliggör utforskande av mängder, antal och ordning.  Vi erbjuder barnen material där de kan utforska fart, läge och riktning (rör och lister där barnen kan köra med bilar, släppa bollar mm).  Genom matematik utmanar vi barnen att diskutera, argumentera och förhandla om sociala regler såsom turtagning och samtals metodik. Barnen skapar ritningar innan och provar teorier när de bygger olika banor men ges även möjlighet att utveckla sin förståelse för turtagning och lyssna på andras teorier och tankar.

 

Utomhus erbjuds barnen material av ungefär samma karaktär. Det finns bollar som kan användas för att utforska fart (vi uppmanar barnen att släppa dem i rutschkana och i en bollbana som de kan bygga upp själva). Barnen erbjuds utforska fart och rörelse genom att forsla vatten genom olika banor. Där får de möjlighet att testa sina idéer och undersöka olika lösningar för att få vattnet från en plats till en annan. Vi har sand både ute och inne. Där får barnen möjlighet att utforska förflyttningar, skapande, bygga och undersöka olika lösningar av konstruktioner.

 

I de olika aktiviteterna arbetar vi pedagoger medvetet med matematik genom att sätta ord på vad barnen gör och ger barnen möjlighet att uttrycka sig genom matematik. Vi uppmuntrar dem till att argumentera, prova, undersöka och urskilja olika strategier för den aktivitet som de befinner sig i.

 

I våra rutinsituationer såsom mat och fruktstund pratar vi ofta om matematik. Vi pratar om antal, mängder, delar och helheter. Vi låter barnen vara med när vi skär upp frukten och ger barnen möjlighet att välja hel eller halv. Även under matsituationen får barnen höra begrepp inom matematik såsom hel/halv macka och fullt eller tomt glas.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: