Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-02-18 13:55 i Andersbergsringens förskola Halmstad
Förskola
Erbjuda en verksamhet som arbetar aktivt med att stimulera och utveckla barnens språk och kommunikation.

Innehåll

Bakgrund

Vi är en mångkulturell förskola där många barn har flera språk och därmed vill vi lägga fokus på det svenska språket i vår verksamhet. Vi använder oss av Takk (tecken som stöd) då det främjar språkförståelse och språkutveckling. Barnen har visat intresse för böcker, vilket vi kommer att ta tillvara på.

Syfte

Vi vill erbjuda barnen en verksamhet som uppmuntrar och stöttar barnen i sin kommunikation och språkutveckling. De ska kunna göra sig förstådda och förmedla vad de vill.

Genomförande

 • använda Takk (tecken som stöd) 
 • bildstöd på väggarna
 • uppmuntra kommunikationen både genom kroppsspråk och tal
 • benämna/sätta ord på allt barnet möter under vistelsen hos oss
 • dela upp barnen i mindre grupper för att varje barn ska ges möjlighet att komma till tals
 • läsa böcker
 • fokusera på språket i samlingarna genom att sjunga sånger, använda ramsor samt läsa böcker och flanosaga

Dokumentation

Vi kommer att utgå från målmallar där vi observerar och för anteckningar över vad vi gjort, hur vi ser ett kunnande och hur vi går vidare. Under vår planering reflekterar vi kring detta. Vi kommer att dokumentera gruppens gemensamma lärande i lärloggen. 

Hur blir hemmet delaktigt?

 • Daglig kommunikation vid lämning och - eller hämtning
 • Genom information på Unikum
 • Föräldrar tilldelas underlag med några tecken och kan därmed teckna tillsammans hemma med sitt barn

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: