Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Sverige

Skapad 2020-02-18 13:57 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Geografi
I geografin kommer du att få lära dig om hur Sverige blev Sverige, hur vårt landskap bildades och hur vi människor sedan har förändrat det. Du kommer även att få lära dig vad namnen på Sveriges landskap, vatten, berg och städer och andra spännande platser.

Innehåll

Vi kommer arbeta med

- hur jorden bildades ur ett geografiskt perspektiv

- människans påverkan på det svenska landskapet - från naturlandskap till kulturlandskap

- Sveriges olika naturtyper

- namngeografi

- Sveriges naturresurser

 

Såhär kommer vi att arbeta

- läsa faktatexter i geografiboken och arbeta i arbetsboken

- med kartbok

- läsa faktaböcker 

- göra en egen faktabok om ett landskap

- titta på serien Geografens testamente och svara på frågor till serien

- gemensamma genomgångar med hjälp av powerpoint där du tar anteckningar

- tillsammans och enskilt

 

Jag kommer att bedöma

- genom skriftliga prov

- genom ett individuellt arbete om ett landskap och din presentation av detta

- utifrån ditt muntliga deltagande på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: