Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Matteresan

Skapad 2020-02-18 14:11 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi reser till olika länder, där varje land representerar en siffra/ ett antal.

Innehåll

Matteresan

 

Vad?

Under vår matteresa kommer vi att besöka olika länder, där varje land representerar en siffra/ ett antal. Vi reser till Ett-land, Två- land osv. (0-10). Under resan får barnen möta siffror, antal och aritmetik (läran om taluppfattning). Vi använder digitalisering vid själva resandet som sker med flyg, buss, tåg, båt mm. För att kunna resa behöver barnen även tillverka ett pass med sitt namn och efternamn, sitt foto, sin längd, sin ögonfärg. På så sätt arbetar vi även med skapande och mätning samt barnens kunskaper om sig själva. 

 

Hur?

I varje land får barnen bekanta sig närmare med den aktuella siffran och antalet den representerar. Hur ser symbolen för 1 ut? Hur skiljer den sig från andra symboler? Barnen får vid varje resa en biljett med sin siffra/ sittplats på. För att hitta sin sittplats behöver de känna igen exempelvis siffran 1 och hitta en likadan symbol (en-till-en-principen). I Ett-land finns det ett hus, en människa, ett träd, med ett äpple osv. Vi konkretiserar genom att rita upp hur det ser ut där tillsammans, sätter klossar på ett torn eller trär pärlor på ett halsband. Barnen får ett stämpel i sitt pass för varje sifferland de besökt. 

 

Varför?

Under matteresan arbetar vi med barnens matematiska utveckling. Barnen får möta siffror, antal, olika matematiska begrepp. De olika resorna sker i smågrupper där barnen får mer talutrymme än i stor grupp, får öva turtagning och vara del av språkligt och kommunikativa sammanhang. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Tillverka pass

 • Matematikblad

 • Resa till Ett-land

 • Resa till Två-land

 • Resa till Tre-land

 • Resa till Fyra-land

 • Resa till Fem-land

 • Resa till Sex-land

 • Reflektion över resan hittills.

 • Land 8 och 9

 • Land 9

 • Land 10, del 1

 • Land 10, del 2

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: