Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigelns matematikresa

Skapad 2020-02-18 14:15 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Vad är matematik?

Innehåll

Varför?

 

 • Barnen samtalar om och är nyfikna på siffror.
 • Barnen undrar hur man räknar.
 • Under dagen gör vi mycket som ingår i matematik.
 • Förbereda för de barn som ska börja förskoleklass.  

 

Hur?

 • Vi kommer använda ett utforskande arbetssätt både ute och inne där barnens egna tankar och intresse är i centrum.
 • Barnen ska få bekanta sig med siffrorna
 • Vi räknar i vardagliga situationer tex; hur många barn är på förskolan idag? duka och stå i kö.
 •  Bygger med lego, klossar, kaplastavar, plus-plus mm.
 • Vi lär oss ramsor och sånger.
 • Vi leker olika lekar
 • Vi leker olika lekar och lägger pussel.
 • Vi tränar på antal, i första hand upp till 10, sedan 20 och längre för de som kan.
 • Vi tränar på lägesord.
 • Vi gör mönster och sorterar.
 • Vi tränar på ordningstal, första andra, tredje osv.
 • Former och färger
 • Hälften och dubbelt.
 • Vi har hundrarutan uppsatt på väggen.
 • Vi tittar på Mattelandet från www.ur.se

 

Dokumentation och uppföljning

På Snigelns lärlogg kommer vi dokumentera våra aktiviteter så att föräldrarna kan ta del av dem.

Vi kommer på barnens lärlogg dokumentera det enskilda barnets lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: