👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap - elevledd lektion

Skapad 2020-02-18 14:27 i Länna skola Norrtälje
Eleverna skall få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en egen lektion. Samt kunna förklara lektionens syfte i relation till idrott/träning och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Eleverna skall få utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera en egen lektion.

Innehåll

Syfte/Introduktion

Syftet med området baseras på utdrag ur Lgr 11:

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

 • Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

 

Förklaring av syftet

Syftet är kort sammanfattat att ni skall få möjlighet att hålla i en lektion och få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera något som man själv lagt upp. Samtidigt också få möjlighet att känna på hur det är att vara ledare och vad allt det innebär.

En del, som övas hela tiden är samarbete då ni andra som inte är med och leder måste anpassa er och ställa upp för de som leder lektionen.

När det gäller den sista punkten så syftar den till att ni skall kunna redogöra för varför uppvärmning är viktigt och hur er uppvärmning kan förebygga skador.

 

 

Det här förväntas ni göra under arbetets gång

 • Arbeta i grupp 2-3 personer.
 • Ni skall planera och organisera ett valfritt lektionsupplägg som skall innefatta en valfri uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning. Syfte med er lektion och allmänt om betydelsen av lektionens alla delar skall också finnas med. Planeringen ska lämnas och först då kan vi komma överens om ett tillfälle för er att hålla lektion.

 • Genomföra och vara ledare under en lektion.

 • Lämna in enskild utvärdering av uppgiften efter genomförd lektion

 

Arbetsbeskrivning finns bifogat. I den ligger även en mall som ni kan ta till hjälp av.

Bifogar även ett exempel på en lektionsplanering som ni kan titta på.

 

Detta ska bedömas

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under området och bedömningen ser inte bara till de som leder utan alla bedöms hela tiden genom observation från min sida.

Vid ledartillfället kommer ni att bedömas utifrån genomförandet av lektionen men en bedömning kommer också göras på er planering samt utvärdering.

Bedömningen kommer sedan utmynna i ett omdöme på området.

De som inte håller i lektionen förväntas att ta ett eget ansvar och delta så gott man kan under kamraternas lektioner.

 

Inlämning

Lämna in planeringen i Unikum under uppgifter. VI bestämmer ett datum när ni ska hålla er lektion. 

Ni håller er lektion.

Efter er lektion ska ni lämna in en utvärderingen. Den gör ni var för sig d.v.s. att jag vill ha in en från varje person.  

Uppgifter

 • Exempel lektionsplanering

 • Arbetsbeskrivning

 • Individuell utvärdering efter genomförd lektion.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Ledarskap

Rubrik 1

E
C
A
Aktivit deltagande
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Förebygga skador
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge väl utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Prata om
Samtala om hälsa, aktivitet och förmågan.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteten tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteten tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteten genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade väl underbyggda resonemang om hur aktiviteten tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.